מחלקת סטטיסטיקה

המחלקה לעיבודים סטטיסטיים

המחלקה לעיבודים סטטיסטיים מבצעת את ניתוח הנתונים ועיבוד הממצאים שעולים במסגרת המחקרים הכמותיים, אשר מבצעת החברה (סקרי שטח, סקרים טלפוניים, תצפיות וכו').

עבור כל מחקר נערכים עיבודים בסיסיים הכוללים: התפלגויות, חישוב ממוצע, חציון, סטית תקן, מבחני מובהקות, קורלציה, רגרסיה וכדומה.

 על פי הנדרש, המחלקה מבצעת ניתוחים מורכבים ומתקדמים כגון:

  • Time Series analysis
  • Chaid
  • Conjoint Analysis
  • MDS

 העיבודים הסטטיסטיים נערכים באמצעות תוכנת SPSS, ובשילוב בדיקות לוגיות למידע הקיים בקובץ הנתונים, באמצעות תוכנות ייחודיות פרי פיתוח החברה.

 

הדפסשלח לחבר
בניית אתרים