מגוון פתרונות

מגוון פתרונות

 מגוון פתרונות בהתאמה לצרכי הלקוח 


 • אומדן פוטנציאל שוק
 • פרוגרמות למבני ציבור וכושר נשיאה
 • בדיקת קונספטים פרסומיים
 • תחרות שירות בארגונים
 • חישוב צפי פדיון
 • פרוגרמות כלכליות למסחר ותעסוקה
 • אפקטיביות פרסום
 • ניהול לפי יעדים לשיפור שירות
 • אסטרטגיית פריסת סניפים
 • התחדשות עירונית
 • תהליכי קבלת החלטות של צרכנים
 • אפיון וניתוח מועדוני לקוחות
 • החדרת מוצרים חדשים
 • חוות דעת אורבניות
 • ניתוח עולם התחרות
 • מחקרי נטישה
 • חניונים ופתרונות חניה
 • שיתוף ציבור
 • מחקרי אריזות
 • סגמנטצית לקוחות ומיפוי קהלי מטרה
 • החדרת מוצרים חדשים
 • תמיכה בהתנגדיות
 • מחקרים בקרב אוכלוסיות מגזרים
 • מוניטור לזיהוי אירועי שירות
 • תכנון תחבורה
 • ייעוץ כלכלי ושמאות
 • מחקר חברתי
 • ייעוץ וליווי מנהלים
 • סקירות ענפיות
 • מחקרים לניתוח מגמות אורבניות
 • סקרים פוליטיים
 • שביעות רצון תושבים
 • חוות דעת כלכליות
 • תכניות אסטרטגיות למערכות חינוך
 • מחקר משפטי
 • שביעות רצון עובדים
 • מודלים כלכליים - חברתיים
 • סקרי עסקים ומקבלי החלטות
 • שביעות רצון ארגוני עובדים
 • מיפוי מרחבי
 • מחקרים אפידמיולוגיים
 • שביעות רצון סטודנטים
 • מחקרי שיווק רפואיים
בניית אתרים